Nykytaidetta muotoilussa

Nykytaide on taiteenmuoto, joka kehittyy jatkuvasti. Nykytaide onkin siitä loistava taiteen muoto, että se voi periaatteessa olla ihan mitä tahansa. Nykyään kasvavassa trendissä onkin muotoilun ja nykytaiteen yhdistäminen. Niillä onkin aina ollut monia yhdistäviä piirteitä kuten visuaalisuus, erilaisuus, nokkeluus, luovuus ja itsetutkiskelu ja –kriittisyys. Nykyään niitä yhdistää vieläkin enemmän muuttuvat tekijät kuten käyttäjäläheisyys, ekologisuus, kestävyys, kaupallisuus ja kaiken tuotteistaminen. Nykyään nykytaiteesta onkin tullut vieläkin enemmän kaupallistumisen muoto, kuten kaikesta muustakin. Tämä näkyykin nykytaiteen tulossa muotoiluun. Nykytaidetta käytetäänkin nykyään melkein jokaisessa muotoilun tuotteessa. Nykytaide onkin siitä todella joustava taidemuoto, että se voi periaatteessa olla mitä tahansa, joko design muotoilulla tehty ruokapöydän tuoli tai sitten maalaus. Kummatkin näistä lasketaan nykyään nykytaiteen kategoriaan. Oikeastaan kaikki, joka poikkeaa normaalista, on nykytaidetta. Nykytaiteessa halutaankin varjella yksilön ilmaisuvapautta, tehden siitä samalla käyttäjäläheistä.

Historiassa huonekalut pysyivätkin vain huonekaluina ja taide vain taiteena, nykymaailman kehityksessä, nämä kaksi asiaa on kuitenkin todella helppo yhdistää toisiinsa. Ne voivat olla ihan vain tuoliksi suunniteltuja möhkäleitä, joita katsominen saa katsojan ajattelemaan. Ajattelu onkin yksi tärkeimmistä piirteistä onnistuneessa taiteessa. Nimittäin onnistunut taide saa sen katsojan ajattelemaan ja antamaan mielipiteitä. Nykytaiteessa tämä näkyykin erityisen hyvin, sillä nykytaiteen tarkoitus on herättää mielipiteitä. Joskin, jopa hieman rajuja ja radikalisoituneitakin mielipiteitä niiden katsojassa, nykytaide on nimittäin muoto ilmaisuun. Tämän takia onkin erityisen tärkeää nykypäivänä saada yhdistettyä nykytaide muotoiluun, jolloin jokaisella on mahdollisuus nykytaiteeseen. Nykytaidetta onkin tästä syystä vielä erityisen paljon helpompi hankkia omaan kotiin. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että taiteelta vietäisiin sen ainutlaatuisuus pois. Nykytaide pysyy silti yhtä ainutlaatuisena, kuin kaikki muutkin taiteet. Nykyään se on vain helpommin saatavilla jokaiselle, jopa tavallisille työssä kävijöille. Nykytaiteen hankkimiseen ei tarvitakaan enää kovin suurta taiteen tietoisuutta tai ymmärtämistä, vaan tekee siitä mahdollista ja ajatuksia herättävää tavallisille kulkijoillekin.

Kimpassa –näyttely yhdistää nykytaiteen ja muotoilun toisiinsa

näyttely

Kiasmassa onkin tällä hetkellä menossa kimpassa –niminen näyttely, joka yhdistää nämä molemmat taiteen muodot yhteen. Tässä näyttelyssä rikotaankin molempien rajoja ja laitetaan ne aivan uuteen näkökulmaan. Näyttelyn onkin yhdessä 16 taiteilijaa ja suunnittelijaa, jotka ovat luoneet yhdessä 13 teosta. Nämä teokset ovat värikkäitä, kuovia ja silmää hiveleviä, jotka ovat juuri taiteen rajoilla. Tähän näyttelyyn on myös saatu yhdistettyä nykyajan puhutuimmat puheenasiat, kuten ilmaisunoikeus ja ekologisuus.

Osa teoksista onkin tehty täysin kierrätysmateriaaleista, ja osa teoksista ovat hyvinkin radikaaleja ja ajatuksia herättäviä. Tässä näyttelyssä onkin nähtävillä maalauksia, valokuvia, tilateoksia, veistoksia, keramiikkaa ja jopa kankaita. Näyttely onkin hieman omalla laillaan ja persoonallaan Marimekon moderni näyttely. Teokset saattavat nimittäin hieman muistuttaa Marimekkoa. Teoksissa on kuitenkin aina kaikkein tärkeintä katsoa sitä, että mitä taiteilija on ajatellut, tuntenut ja nähnyt teosta tehdessään. Tärkeintä on myös saada omat tuntemukset selville teoksille. Herättääkö teos edes mitään kummempia ajatuksia tai tunteita?

Näyttelyn onkin tarkoitus näyttää se, että miten samalla tavalla taiteilijat ja muotoilijat toimivat työskennellessään. Kun he ovat etsimässä uusia ideoita ja työstämässä työnsä suuntaa. Miten nämä ideat on löydetty ja miten niitä on työstetty? Nämä ovatkin kaikkein eniten ajatuksia herättävät kysymykset kyseisessä näyttelyssä. Nykytaidemuseoihin onkin jatkuvasti tulossa enemmän kyseisen tyyppisiä näyttelyitä, joissa näkee muotoilun ja taiteen kävelevät käsi kädessä. Aihe onkin noussut hyvin mielenkiintoiseksi puheenaiheeksi muotoilijoiden ja taiteilijoiden keskuudessa, josta käydään jatkuvasti keskustelua.

Comments are closed.